Blog

Píšeme pro vás aktuální zprávy z oboru, návody a rady. Budeme rádi, pokud se nás budete ptát nebo komentovat či sdílet naše články.

Rádi také napíšeme článek o tom, co vás zajímá.

Přejít na článek

16
Čer
O prodlužování a zkracování meta description

Nic není tak proměnlivého, jako některá doporučení pro optimalizace webových stránek (SEO). Ověřil jsem si to nedávno například v případě tvorby tzv. metapopisků (meta descriptions). Tato činnost obvykle nespadá do oblasti nazývané on-page faktory (to, co se nachází na dané webové stránce a může ovlivnit její umístění ve vyhledávačích). Důležité…

Přejít na článek

Přejít na článek

27
Kvě
Fejeton: SEO „V pohybu a potu tváře“

Myslím si, že člověk má už nějak ve své přirozenosti zakódovanou touhu po hledání tajemství života, a totéž, řečeno s určitou nadsázkou, platí i pro hledání na internetu. Ti, kteří se v tomto prostředí chtějí se svými webovými stránkami prosadit a být vidět, chtějí nahlédnout do tajemství záhadných algoritmů…

Přejít na článek

Přejít na článek

08
Bře
Obrácená pyramida a psaní pro web

Uspořádejte svůj obsah tak, aby uživatelé našli přesně ty informace, které hledají. K tomu nejlépe slouží princip obrácené pyramidy: co je důležité a nové, musí být řečeno hned na začátku.

Přejít na článek

Přejít na článek
Vyhledávání, SEO a slovesa

21
Led
Vyhledávání, SEO a slovesa

Ryan Jones začíná svůj článek „Why Search - and SEO - Is Important“ („Proč je vyhledávání - a SEO - důležité″) těmito slovy: „V roce 2009 na jedné soukromé večeři pronesl Bill Gates řeč, v níž mimo jiné zazněl tento proslulý výrok: ‚Budoucnost vyhledávání patří slovesům.‘ Gates neměl na mysli slovní…

Přejít na článek

Přejít na článek

15
Pro
Jazykové funkce v reklamních textech

O tom, že slovo má zvláštní moc, se dozvídáme již ze starobylých textů („‚Budiž světlo.‘ A bylo světlo.″ Svitky od Mrtvého moře, cca 2. stol. př. n. l., nejstarší dosud nalezený výskyt performativní formule v židokřesťanské kultuře, viz Laurent Binet, Sedmá funkce jazyka, Argo, Praha 2017, s. 236). Slovem nejen…

Přejít na článek

Přejít na článek

10
Pro
O jazyce bez hranic

V předvánočním období se na trhu objevila popularizační kniha O jazyce bez hranic a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017). Připravil ji autorský kolektiv z Ústavu českého jazyka a teorie konunikace Filozofické fakulty UK: Robert Adam, Ivana Bozděchová, Robert Dittmann, Alena Andrlová Fidlerová, Jan Chromý, Petr…

Přejít na článek

Přejít na článek
4 tipy pro úspěšné psaní digitálních textů

05
Zář
4 tipy pro úspěšné psaní digitálních textů

James Mathewson (1963-2019), uznávaný technický marketér ve společnosti IBM, který se specializoval na oblast vyhledávání, obsahový marketing a na SEO pro velké i malé firmy, publikoval v srpnu 2017 článek „4 tips for successful digital writing“, v němž uvádí několik praktických tipů pro tvorbu úspěšných textů v digitálním prostředí. První…

Přejít na článek

Přejít na článek

15
Srp
Starověká inspirace pro dnešní copywritery

Může se tvůrce webového obsahu či copywriter (reklamní textař) inspirovat starověkým textem, jímž je Markovo evangelium, a něčemu se z něj přiučit? Markovo evangelium, které je součástí Nového zákona, je nejkratší ze všech čtyř kanonických evangelií (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) a zároveň (podle mínění většiny badatelů) nejstarší z nich. Bylo…

Přejít na článek

Přejít na článek

17
Čen
Teorie relevance a webový obsah

Pojem relevance („závažnost, významnost, důležitost“) je jedním z ústředních pojmů v lingvistice, v různých teoriích textu, diskurzu, komunikace. Velký vliv získala teorie relevance, kterou zpracovali D. Sperber a D. Wilsonová ve své knize Relevance s podtitulem Communication and cognition (Oxford 1986; 2. vydání vyšlo v roce 1995). Principem relevance nazývají…

Přejít na článek

Přejít na článek

08
Kvě
Kvalitní obsah podle Googlu

Dnes už si nikdo nemůže stěžovat na nedostatek článků a podnětů k tvorbě kvalitního webového obsahu. Zmiňovat se o důležitosti obsahu v oblasti internetového marketingu je ostatně nošením dříví do lesa. Lidé hledají informace a především kvůli nim přicházejí na váš web. ″Design je vstupní branou, která přivádí lidi k…

Přejít na článek

Přejít na článek
Bill Gates: Obsah je král

13
Úno
Bill Gates: Obsah je král

Výrok ″Obsah je král″ (Content is King) pochází z článku, který v lednu 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube. ″Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu…

Přejít na článek

Přejít na článek

13
Pro
Aktualizované pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání

Google poprvé v nezkrácené podobě zveřejnil své Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání (Google Search Quality Rating Guidelines, 12. listopadu 2015). Jedná se o směrnice pro Search Quality evaluators („hodnotitele kvality vyhledávání“), kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny (v dokumentu se pro tyto posuzovatele používá zkrácené…

Přejít na článek

Načíst další

Využíváme soubory cookies, můžeme tak webové stránky neustále zlepšovat pro vaši spokojenost. Děkujeme že souhlasíte. Více zde.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies