Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje považujeme za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BLUE SYSTEM, s.r.o.
Učňovská 379/6, Hrdlořezy
190 00, Praha 9

IČO: 28383656, DIČ: CZ28383656
č.ú.: 3257104001 / 5500
ID datové schránky: 8jjr3py

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 137689.

tel.: +420 733 161 484
e-mail: info@bluesystem.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vytvoření nabídky na vaši poptávku
 • poskytnutí služby v rámci plnění smlouvy
 • zodpovězení vašich dotazů

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby.

 • Jméno, příjmení
 • Fakturační adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom vám mohli nabízet co nejkvalitnější služby, používáme prověřené nástroje třetích stran.

Pokud třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům, jedná se o přístup v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu.

Google US - analýza chování na webu, on-line reklama

Business communication s.r.o., webhosting

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Účel zpracování a doba uložení osobních údajů

Fakturace služeb - nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

Dotaz z kontaktního formuláře - nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

Vytvoření nabídky na zaslanou poptávku - nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

COOKIES

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies" - informace o našich cookies se dozvíte zde.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte nás prosím a my vám pošleme informaci o tom, jaká data o vás máme,
 • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte nás prosím,
 • omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím,
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím.
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování a automatizované zpracování vašich osobních údajů.

ODKAZYNA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července2017
  https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července2017
  https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497

Využíváme soubory cookies, můžeme tak webové stránky neustále zlepšovat pro vaši spokojenost. Děkujeme že souhlasíte. Více zde.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies