Creative digital agency
Menu

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje považujeme za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BLUE SYSTEM, s.r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice

IČO: 28383656, DIČ: CZ28383656
č.ú.: 3257104001 / 5500
ID datové schránky: 8jjr3py

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 137689.

tel.: +420 606 718 788
e-mail: info@bluesystem.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

· vytvoření nabídky na vaši poptávku

· poskytnutí služby v rámci plnění smlouvy

· zodpovězení vašich dotazů

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby.

· Jméno, příjmení

· Fakturační adresa

· Telefonní číslo

· E-mailová adresa

· IP adresa

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom vám mohli nabízet co nejkvalitnější služby, používáme prověřené nástroje třetích stran.

Pokud třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům, jedná se o přístup v co nejmenším a nejnutnějším rozsahu.

Google US - analýza chování na webu, on-line reklama

Business communication s.r.o., webhosting

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Účel zpracování a doba uložení osobních údajů

Fakturace služeb - nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

Dotaz z kontaktního formuláře - nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

Vytvoření nabídky na zaslanou poptávku - nejdéle 1 rok od zodpovězení dotazu

COOKIES

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies", což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a bylo je možné optimalizovat. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

· Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

· MicrosoftInternetExplorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

· GoogleChrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

· Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

SOUBORY COOKIES PRO ON-LINE REKLAMU

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat:

· získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte nás prosím a my vám pošleme informaci o tom, jaká data o vás máme,

· vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte nás prosím,

· omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím,

· odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím.

· vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.

· podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování a automatizované zpracování vašich osobních údajů.

ODKAZYNA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

· NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

· Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července2017
https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109

· Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července2017
https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497