Vyhledávání, SEO a slovesa

Publikováno: Led 21, 2021

Ryan Jones začíná svůj článek „Why Search - and SEO - Is Important“ („Proč je vyhledávání - a SEO - důležité") těmito slovy: „V roce 2009 na jedné soukromé večeři pronesl Bill Gates řeč, v níž mimo jiné zazněl tento proslulý výrok: ‚Budoucnost vyhledávání patří slovesům.‘ Gates neměl na mysli slovní druh výrazů, které lidé zadávají do vyhledávacích polí, ale to, proč lidé hledají. (...)

Na počátku lidé používali vyhledávání k tomu, aby nalezli seznam dokumentů, které obsahují slova, jež napsali do vyhledávacího pole. Tomu už tak dávno není. Dnes lidé hledají, aby vyřešili nějaký problém, splnili úkol, prostě něco ‚udělali‘. Například si chtějí zarezervovat letenky, koupit nějaký produkt, naučit se nejnovější text písně od Taylor Swift nebo si prohlédnout obrázky koček – to všechno je činnost, dění, neboli, jak to Gates označil, slovesa.“

Vyhledávání, SEO a slovesa

Vyhledávání a cesta zákazníka

Uživatelé jsou důležití a mnoho z nich začíná svou cestu vyhledáváním.

Když uživatel začne hledat, vydává se tím vlastně na kratší či delší cestu. Marketéři v této souvislosti s oblibou mluví o tzv. „cestě zákazníka“ (consumer journey). Je to jen vzletné označení procesu, který má svůj začátek i konec. V poslední dekádě hrál tento model důležitou úlohu. Původně se znázorňoval jako trychtýř, kdy uživatelé přecházejí od získání pozornosti k úvahám o nákupu. Tento popis je už poněkud zastaralý, protože chování uživatelů se mění. Moderní cesta zákazníka již nepředstavuje trychtýř, ale připomíná spíše rozčepýřenou slámu – svými různě kroutícími se stébly představuje různé prodejní kanály, média a zařízení, které současní uživatelé používají.

Vyhledávání již není založeno na klíčových slovech, ale jeho cílem je poskytnout správný obsah správnému uživateli ve správný čas a pomoci mu dokončit jeho úkol. Celý tento proces se nemusí odehrávat na jediném zařízení. Uživatelé mohou začít vyhledávání na mobilním zařízení, pokračovat v něm na tabletu nebo pracovním notebooku a nakonec vše dokončit na domácím počítači.

Dnešní SEO se zaměřuje na:

• Pochopení cílové skupiny (persony).
• Porozumění chování uživatelů na základě veškerých dostupných informací.
• Obsahovou strategie.
• Řešení technických problémů.

Bez sloves se neobejdeme

Sloveso je základním stavebním kamenem české věty. Latinský název pro sloveso je verbum; toto podstatné jméno znamenalo v latině i „slovo vůbec“.

„Už Ješínův komentář (zač. 17. století) k Dalimilovi rozlišuje slóvce a slova pro latinské ‚nomina et verba‘: to prvé je zdrobnělina, označuje také slůvko nebo hlásku či písmeno. Tedy skutečná slova byla slovesa. Naopak obrozenci zavedli pro sloveso augmentativum, slovo zveličelé (jako koleso pro velké kolo); toto označení nám zůstalo“ (Jan Horálek, ...nejde jen o slova, s. 230).

Sloveso má z hlediska smyslu mezi ostatními slovesnými druhy výsadní postavení. Dokáže svými určitými tvary nejen pojmenovávat děje, ale i „neděje“ (například stavy) jako dynamické procesy.

Technologie se budou neustále vylepšovat a SEO se bude zabývat novými způsoby vyhledávání a vyhledávacími zařízeními, ale jedno se nezmění: totiž to, proč lidé vyhledávají. Slovesa tu budou stále s námi.

Použité zdroje:

Použitá literatura:

  • Čmejrková, Světlana; Daneš, František; Kraus Jiří; Svobodová, Ivana, Čeština, jak ji znáte i neznáte, Academia, Praha 1996.
  • Horálek, Jan, ...nejde jen o slova, Milenium Publishing, Chomutov 2002.

Využíváme soubory cookies, můžeme tak webové stránky neustále zlepšovat pro vaši spokojenost. Děkujeme že souhlasíte. Více zde.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies