Komunikační maximy - Pravidla smysluplné komunikace

Publikováno: Kvě 24, 2017

Úspěšnost naší komunikace závisí na tom, nakolik dokážeme efektivně předat informace, na kterých nám záleží. V této souvislosti se mluví o tzv. principu kooperace. Akt komunikace závisí na oboustranném očekávání spolupráce mezi mluvčím a posluchačem, na jejich snaze o vzájemné pochopení myšlenek a záměrů. Tato spolupráce je základním předpokladem racionální a smysluplné komunikace.

Kooperační princip:

Tvůj příspěvek k rozhovoru má být takový, jak to v daném bodě (okamžiku) vyžaduje přijatý (zřejmý) účel nebo zaměření rozhovoru, jehož se účastníš.“ (Hirschová, Milada, Pragmatika v češtině, s. 192.)

Konverzační maximy

Britsko-americký filosof Paul Grice (1913-1988) je autorem čtyř konverzačních maxim (pokynů, příkazů). V roce 1975 je sepsal a pojmenoval ve své stati Logic and Conversation. Paul Grice je průkopníkem teorie komunikace, která nestaví na kódu, ale na intenci a inferencích. Primární není konvenční význam slov a gramatika (kód), ale mluvčí a jeho záměr.

1. Maxima kvality se vztahuje k pravdivosti sdělovaných tvrzení: Říkej pravdu, tj. neklam ani nemluv o věcech nepodložených.
a) Neříkej nic, o čem si myslíš, že to není pravda.
b) Neříkej nic, pro co nemáš dostatek důkazů.

"Očekávám, že tvé příspěvky budou upřímné a ne falešné. Jestliže mi budeš pomáhat s přípravou koláče a budu potřebovat cukr, neočekávám, že mi  místo něj podáš sůl (...)" (Grice, P., Studies in the Way of Words, s. 28).

2. Maxima kvantity zahrnuje požadavek přiměřeného množství potřebné informace:
a) Tvůj příspěvek k rozhovoru má být natolik informativní, jak je nutný pro daný rozhovor.
b) Neposkytuj víc informací, než je vyžadováno.

„Jestliže mi pomáháš s opravou automobilu, očekávám, že tvá pomoc bude přesně taková, jaká je třeba. Například, potřebuji-li v určité chvíli čtyři šrouby, očekávám, že mi podáš čtyři šrouby a ne dva nebo šest“ (Grice, P., Studies in the Way of Words, s. 28).

3. Maxima relevanceBuď relevantní (= Mluv k věci, tj. ne zbytečně kolem).

4. Maxima způsobuMluv jasně a správně, tj. jednoznačně a spořádaně, vyhni se víceznačným formulacím a mnohomluvnosti.

Často se zdůrazňuje, že obsahový marketing není zaměřen především na prodej, ale na komunikaci se stávajícími a potenciálními zákazníky a budování vztahu s nimi. Jedná se tedy o formu nenuceného marketingu. Výše uvedené maximy by nás měly přimět k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co svým klientům či čtenářům sdělujeme: Je naše sdělení pravdivé, informativní, relevantní, jednoznačné a uspořádané?

Použitá literatura:

  • Grice, Paul, „Logic and Conversation“, in: Syntax and Semantics 3 (red. P. Cole a J. L. Morgan), Academic Press, New York 1975, s. 41-58.
  • Idem, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1995.
  • Hirschová, Milada, Pragmatika v češtině, Univerzita Karlova v Praze, 2. vyd., v Karolinu 1. vyd., doplněné, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013.
  • Kraus, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008.
  • Saicová Římalová, Lucie, Pragmatika. Studijní příručka, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014.
  • Sgall, Petr, Panevová, Jarmila, Jak psát a jak nepsat česky, 2. vyd., Nakladatelství Karolinum, Praha 2014.

Využíváme soubory cookies, můžeme tak webové stránky neustále zlepšovat pro vaši spokojenost. Děkujeme že souhlasíte. Více zde.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies