Komunikační maximy - Pravidla smysluplné komunikace

Publikováno: Kvě 24, 2017

Úspěšnost naší komunikace závisí na tom, nakolik dokážeme efektivně předat informace, na kterých nám záleží. V této souvislosti se mluví o tzv. principu kooperace. Akt komunikace závisí na oboustranném očekávání spolupráce mezi mluvčím a posluchačem, na jejich snaze o vzájemné pochopení myšlenek a záměrů. Tato spolupráce je základním předpokladem racionální a smysluplné komunikace.

Kooperační princip:

Tvůj příspěvek k rozhovoru má být takový, jak to v daném bodě (okamžiku) vyžaduje přijatý (zřejmý) účel nebo zaměření rozhovoru, jehož se účastníš.“ (Hirschová, Milada, Pragmatika v češtině, s. 192.)

Konverzační maximy

Britsko-americký filosof Paul Grice (1913-1988) je autorem čtyř konverzačních maxim (pokynů, příkazů). V roce 1975 je sepsal a pojmenoval ve své stati Logic and Conversation. Paul Grice je průkopníkem teorie komunikace, která nestaví na kódu, ale na intenci a inferencích. Primární není konvenční význam slov a gramatika (kód), ale mluvčí a jeho záměr.

1. Maxima kvality se vztahuje k pravdivosti sdělovaných tvrzení: Říkej pravdu, tj. neklam ani nemluv o věcech nepodložených.
a) Neříkej nic, o čem si myslíš, že to není pravda.
b) Neříkej nic, pro co nemáš dostatek důkazů.

"Očekávám, že tvé příspěvky budou upřímné a ne falešné. Jestliže mi budeš pomáhat s přípravou koláče a budu potřebovat cukr, neočekávám, že mi  místo něj podáš sůl (...)" (Grice, P., Studies in the Way of Words, s. 28).

2. Maxima kvantity zahrnuje požadavek přiměřeného množství potřebné informace:
a) Tvůj příspěvek k rozhovoru má být natolik informativní, jak je nutný pro daný rozhovor.
b) Neposkytuj víc informací, než je vyžadováno.

„Jestliže mi pomáháš s opravou automobilu, očekávám, že tvá pomoc bude přesně taková, jaká je třeba. Například, potřebuji-li v určité chvíli čtyři šrouby, očekávám, že mi podáš čtyři šrouby a ne dva nebo šest“ (Grice, P., Studies in the Way of Words, s. 28).

3. Maxima relevanceBuď relevantní (= Mluv k věci, tj. ne zbytečně kolem).

4. Maxima způsobuMluv jasně a správně, tj. jednoznačně a spořádaně, vyhni se víceznačným formulacím a mnohomluvnosti.

Často se zdůrazňuje, že obsahový marketing není zaměřen především na prodej, ale na komunikaci se stávajícími a potenciálními zákazníky a budování vztahu s nimi. Jedná se tedy o formu nenuceného marketingu. Výše uvedené maximy by nás měly přimět k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co svým klientům či čtenářům sdělujeme: Je naše sdělení pravdivé, informativní, relevantní, jednoznačné a uspořádané?

Použitá literatura:

  • Grice, Paul, „Logic and Conversation“, in: Syntax and Semantics 3 (red. P. Cole a J. L. Morgan), Academic Press, New York 1975, s. 41-58.
  • Idem, Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1995.
  • Hirschová, Milada, Pragmatika v češtině, Univerzita Karlova v Praze, 2. vyd., v Karolinu 1. vyd., doplněné, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013.
  • Kraus, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008.
  • Saicová Římalová, Lucie, Pragmatika. Studijní příručka, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014.
  • Sgall, Petr, Panevová, Jarmila, Jak psát a jak nepsat česky, 2. vyd., Nakladatelství Karolinum, Praha 2014.

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají. Budeme rádi, když s nimi budete souhlasit. Podrobné informace naleznete na této stránce.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies