Creative digital agency
Menu

Bill Gates: Obsah je král

Výrok „Obsah je král" (Content is King) pochází z článku, který v roce 1996 napsal Bill Gates, spoluzakladatel společnosti Microsoft. Ve svém jasnozřivém textu předpověděl vzestup zájmu o obsah v době, kdy ještě neexistoval Google, WordPress, Facebook ani YouTube.

Obsah je král

Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu spoustu reálných peněz, stejně jako tomu bylo u rozhlasového a televizního vysílání." Těmito slovy začíná Bill Gates svůj článek a srovnává začátky internetu s érou televizního vysílání v 50. letech minulého století.

„Televizní revoluce, která začala před půl stoletím, přispěla ke vzniku různých průmyslových odvětví, včetně výroby televizních přijímačů, ale dlouhodobými vítězi se stali ti, kteří používali toto médium k tomu, aby přinášeli informace a zábavu."

V případě interaktivní sítě, jako je internet, je definice ‚obsahu‘ velmi široká.“ I zde se Bill Gates nemýlil. Webový obsah se skládá z prvků textových i netextových (obrázky, video, audio).

Ale široké možnosti pro většinu společností představuje poskytování informací či zábavy. Žádná společnost není tak malá, aby se do toho nemohla zapojit." Tento výrok je zvláště zajímavý, vezmeme-li v úvahu rychlý rozvoj sociálních sítí a jejich možností.

A když už se lidé rozhodnou přečíst si obsah na obrazovce, „musí být odměněni důkladnými a co nejaktuálnějšími informacemi, které mohou zkoumat dle libosti".

Ahava Leibtag ve své knize The Digital Crown: Winning at Content on the Web připomíná, že výrok „Obsah je král" se od té doby často cituje, ale někteří lidé vůbec netuší, co ve skutečnosti znamená – "jak vyniknout v oblasti obsahu, usednout na trůn a vládnout“ (s. ix).

Váš web může mít pěkný a poutavý design, ale bez patřičného obsahu nepřitáhne a neudrží pozornost potenciálních zájemců.

Inspirováno článkem: Emma Jones, "10 Content Predictions Bill Gates Got Right in 1996".

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym