AIDA - pozornost, zájem, touha, akce

Publikováno: Dub 19, 2017

Chceme-li na Internetu úspěšně prezentovat své produkty či nabízené služby, musíme uživatele zaujmout natolik, že se stane naším zákazníkem. Obsah by mu měl poskytnout dostatek informací nejen před vlastním rozhodnutím o koupi, ale i pro fázi ověřování a vlastního nákupu.

Stupňové působení propagace

Reklama je účelově orientovaný proces. Vedle záměrnosti je jejím dalším základním rysem procesuálnost. Reklamní sdělení by mělo projít určitými fázemi.  Nejznámějším modelem je AIDA, který byl vytvořen na konci 19. století. Jedná se o spojení počátečních písmen následujících anglických slov:

  • Attention
  • Interest
  • Desire/Decision
  • Action

Zdroj: http://www.smartinsights.com

Pozornost

V první fázi musí sdělení upoutat pozornost (attention). Nejčastěji to bývá výrazný a srozumitelný nadpis. Příjemce je třeba nejdříve upozornit či přesvědčit, že má našemu sdělení věnovat svou pozornost.

Pozornost je dvojího druhu: bezděčná a záměrná. V první fázi jde ve většině případů o vyvolání pozornosti bezděčné. Teprve poté dochází k pozornosti záměrné. Poutač pozornosti by však neměl být přehnaný.

(Viz Zdeněk Křížek, Ivan Crha, Jak psát reklamní text, 4., aktualizované a rozšířené vydání, Grada Publishing, a.s., Praha 2012, str. 96-97.)

Zájem

Druhou fází je vyvolání zájmu (interest). Čtenáře zaujme sdělení a začne se zabývat daným produktem či nabízenou službou. Začíná si klást otázky a hledá odpovědi.

Touha/Rozhodnutí

Po vyvolání zájmu následuje vytvoření touhy (desire). Je důležité, aby reklamní sdělení vzbudilo v potenciálním zákazníkovi emoce. Zároveň je však třeba vzít v úvahu, že ne všichni uvažují při nákupu emotivně, naopak dávají přednost věcným argumentům, a proto se někdy místo vyvolání touhy používá rozhodnutí (decision).

Akce

Poslední fází je action, tedy akce.  Zde se z příjemce stává zákazník.

Obdobné modely reklamní komunikace

Existují další varianty modelu AIDA: např. ADAM (attention, desire, action, memory). Memory je „paměť“. Příjemce si nejen koupí nějaké zboží, ale zapamatuje si i značku. Je důležité získat stálé zákazníky. Model AIDAS přidává pátý krok nazvaný Satisfaction: uspokojení zákazníka.

Také slova jsou činy (L. Wittgenstein)

Nejprve musíme potenciálního zákazníka dostat na své webové stránky. Poté je třeba ho zaujmout a neodradit ho špatnou navigací či nekvalitním a nedůvěryhodným obsahem. Každý text je vytvářen s nějakým záměrem. Na počátku každého textu stojí přesvědčení, že to, co se stalo textem, "stojí za řeč".

„Pište své texty vtipně a originálně, třeba emocionálně, když si to bude produkt a cílová skupina vyžadovat. Ale hrajte se svými zákazníky férovou hru.“ (Zdeněk Křížek, Ivan Crha, Jak psát reklamní text, str. 98)

Slogany typu „texty, které prodávají“ jsou nadsázkou. Přesto lze z nich vytušit prastarou představu o síle a moci slova jako takového. Při psaní reklamního textu bychom měli dbát na všechny čtyři fáze, které nám nabízí model AIDA: vzbudit pozornost, zájem, touhu a vyvolat akci.

Doporučená literatura a články:

Pavel Jartym

Využíváme soubory cookies, můžeme tak webové stránky neustále zlepšovat pro vaši spokojenost. Děkujeme že souhlasíte. Více zde.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies