Creative digital agency
Menu

"SEO strategie" pro organické vyhledávání

Laurence Porter ve svém článku „How to Leverage Organic Rankings While Not Breaking Google’s Guidelines" („Jak ovlivnit výsledky organického vyhledávání, a přitom neporušit Pokyny od Google") předkládá čtyři postupy ("SEO strategie"), které mohou vylepšit umístění vašeho webu ve výsledcích vyhledávání.

SEO strategie pro organické vyhledávání

Zaměřte se na kvalitu zpětných odkazů, nikoli na jejich kvantitu

Někteří majitelé webů si myslí, že musí získat co nejvíce zpětných odkazů, aby byl jejich web dobře hodnocen vyhledávači. Výměna odkazů nebo jejich nákup vám v tomto případě příliš nepomohou. Místo toho by se měli soustředit na budování přínosného a hodnotného obsahu.

„Díky informativním článkům budou na vás jiné weby spíš odkazovat nebo vás citovat jako autoritativního a důvěryhodnýho představitele v daném oboru a tím vám pomůžou dostat se postupně na přední místa ve výsledcích vyhledávání. (Laurence Porter)

"Netapetujte" obsah klíčovými slovy

Nadměrné používání klíčových slov (tzv. tapetování klíčovými slovy) může zhoršit honocení vašich stránek a zároveň vést k negativnímu uživatelskému dojmu. Nezapomínejte, že texty tvoříte pro uživatele, nikoli pro vyhledávače. Nespokojení uživatelé budou s velkou pravděpodobností hledat jinde než na vašem webu.

„Zaměřte se na vytvoření užitečného a informačně bohatého obsahu, který využívá klíčová slova vhodným způsobem a v kontextu." Nápověda Search Console

Vytvářejte a publikujte kvalitní obsah

  • Zjistěte, kdo je vaším čtenářem nebo zákazníkem.
  • Dbejte na přesnost informací, které mu sdělujete.
  • Obsah musí být čitelný, srozumitelný a přehledný (nadpisy, mezititulky, odrážkové seznamy atd.).
  • Nepodceňujte jazykovou a stylistickou korekturu.

V této souvislosti znovu zopakuji jednoduché a výstižné doporučení:

1. Rozmysli si, co chceš říct.
2. Piš tak, aby se to dalo číst, vybírej pravé prostředky v pravou chvíli.

(Petr Sgall, Jarmila Panevová, Jak psát a jak nepsat česky, Karolinum, Praha 2014, s. 15)

Věnujte pozornost správnému internímu prolinkování

  • Vyhněte se přílišnému používání klíčových slov v textu odkazů.
  • Neodkazujte na nedůležité stránky a na ty, které vám nepřinášejí žádnou návštěvnost.
  • Zachovejte přiměřené množství interních odkazů na stránce.
Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym