Creative digital agency
Menu

Kritéria pro tvorbu kvalitní webové stránky

Jak vypadá kvalitní webová stránka? Jaká kritéria musí splňovat? Na tyto otázky přinášejí odpověď Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání (Search Quality Rating Guidelines), které Google v listopadu 2015 poprvé zveřejnil v nezkrácené podobě.  Jedná se o směrnice pro lidské hodnotitele, kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny. Dokument o 160 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je třeba věnovat pozornost hodnotám, které se skrývají ve zkratce E-A-T (Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost). Kvalitní stránky a weby musí mít odpovídající úroveň odbornosti, aby byly autoritativní a důvěryhodné v oboru, jímž se zabývají.

Hodnocení kvality webového obsahu

 

Sekce 4.0 (High Quality Pages) se věnuje charakteristice vysoce kvalitních stránek. Na vlastní hodnocení nemá vliv, zda se jedná o stránku informativní, prodejní či zábavnou. Důležitý je účel, kvůli kterému byla stránka vytvořena, a jak tento účel naplňuje.

Google chce, aby každá stránka byla pro uživatele něčím přínosná či užitečná.

 

U webové stránky se rozlišuje:

  • Hlavní obsah (MC = Main Content)
  • Vedlejší obsah (SC = Supplementary Content)
  • Reklama za účelem zisku


Vysoce kvalitní stránka musí splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:

  • Dostatečné množství kvalitního hlavního obsahu (MC).
  • Stránka i web odborně zpracovávají dané téma, jsou autoritativní a důvěryhodné.
  • Web má dobrou pověst v souvislosti s tématem, kterým se na stránce zabývá.


K těmto hlavním kritériiím Pokyny přidávají ještě další:

  • Dostatečné množství pomocných údajů, jako např. O nás, Kontakty či Zákaznická podpora.
  • Vedlejší obsah (SC), který přispívá k lepší uživatelské přívětivosti dané stránky i webu.
  • Funkční design, který uživateli umožní snadno se soustředit na hlavní a vedlejší obsah tak, jak je potřeba.
  • Web, o který se někdo dobře stará a pravidelně jej udržuje.
Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym