Creative digital agency
Menu

Aktualizované Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání

Google poprvé v nezkrácené podobě zveřejnil své Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání (Google Search Quality Rating Guidelines, 12. listopadu 2015). Jedná se o směrnice pro Search Quality evaluators („hodnotitele kvality vyhledávání“), kteří mají posuzovat stránky především podle jejich účelu, kvůli kterému byly vytvořeny (v dokumentu se pro tyto posuzovatele používá zkrácené označení "raters"). U Seznamu mají podobnou úlohu tzv. kalibrátoři, jejichž náplní práce je hodnotit (kalibrovat), jak některé dokumenty (webová stránka, obrázek, inzerát aj.) odpovídají zadaným dotazům.

vyhledávání na Googlu

Dokument o 160 stránkách sice neodhaluje tajemství vyhledávacích algoritmů a hodnoticích faktorů, ale nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Dlouhou dobu byla v souvislosti s optimalizací webových stránek zdůrazňována „relevance“. Nyní, jak se zdá, zaujímá vedle ní významné místo „užitečnost“ (usefulness). Hlavním cílem vyhledávání je co nejvíc uspokojit hledajícího uživatele, tj. aby stránky byly pro něj užitečné a prospěšné. Velká pozornost se v aktualizovaném dokumentu věnuje mobilní přívětivosti. Webové stránky by měly být „mobile-friendly“, tzn. přívětivé pro uživatele, kteří vyhledávají na mobilních zařízeních (smartphonech).

Celý dokument si můžete stáhnout zde.

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym