Creative digital agency
Menu

Obrácená pyramida a psaní pro web

Amy Schade ve svém článku „Inverted Pyramid: Writing for Comprehension“ upozorňuje na výhody, které přináší princip obrácené pyramidy pro tvorbu webových textů. Tento způsob výstavby textu patří k základním technikám novinářského řemesla: co je důležité a nové, musí být řečeno hned na začátku.

„Zpravodajský text se řídí zásadou, že:

  • nejdůležitější informace jsou na začátku;
  • méně důležité následují po nich;
  • kontext (tzv. background) je na konci.“

(Vojtěch Bednář, Internetová publicistika, Grada, Praha 2011, s. 108.)

 

Princip obrácené pyramidy

 

„Na začátek obsahu vložte nejdůležitější informaci, aby se čtenář dostal k hlavnímu tématu bez ohledu na to, kolik toho přečte.“ (Amy Schade)

Tento sestupný model jde k podstatě věci a je vhodný pro všechny typy čtenářů. Dokonce i ti, kdo mají čas pouze na jeden odstavec, dostanou odpověď na otázky kdo, co, kdy a kde.

Pomocí „obrácené pyramidy“:

  • Zlepšíte porozumění textu: Uživatelé si rychle vytvoří mentální model a obecné pochopení daného článku, což usnadní porozumění dalším údajům.
  • Snížíte úsilí na interakci, která vede k vytčenému cíli: Uživatelé pochopí hlavní téma, aniž by museli strávit spoustu času čtením.
  • Podpoříte scrollování: Tento způsob výstavby textu podporuje scrollování tím, že zaujme čtenáře hlavním tématem a přivede je k podrobnějším údajům.
  • Logicky strukturujete obsah: Začínáte s obecnějšími informacemi a správným strukturováním obsahu umožňujete čtenáři, aby se snadno dostal k dalšímu textu.
  • Vycházíte vstříc čtenářům, kteří text jen prolétnou: Čtenář přestane číst v jakémkoli místě na stránce a opustí ji, a přesto se dozví vše potřebné.

„Princip obrácené pyramidy odpovídá tomu, jak uživatelé čtou webový obsah. Ať už se jedná o popisy služeb v modelu B2B, popisy produktů v elektronickém obchodu, firemní tiskové zprávy či zahraniční zpravodajství, tento model pomáhá účinným způsobem zaujmout a informovat uživatele.“ (Amy Schade)

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym