Creative digital agency
Menu

Nový encyklopedický slovník češtiny

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvousvazkový Nový encyklopedický slovník češtiny , který vznikl podstatným rozšířením staršího Encyklopedického slovníku češtiny z roku 2008.

Slovník vznikl v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Bohemikem při Ústavu slavistiky na univerzitě v Řezně. Obsahuje cca 1600 hesel vysvětlujících přes 5000 lingvistických termínů. Slovník je určen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. 

Důležitá zpráva je, že toto úctyhodné a potřebné dílo je kromě klasické knižní podoby dostupné i online. Elektronickou verzi vytvořil tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Nový encyklopedický slovník češtiny

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym