Creative digital agency
Menu

Copywriting a tvorba obsahu

Rady, jak vytvořit poutavý obsah vašeho webu a jak tento obsah dále rozšiřovat a udržet ho aktuální. Tipy, jak navrhnout vhodné firemní heslo.

Kniha: O nepřesnosti našeho vyjadřování

Nakladatelství Academia nedávno vydalo knihu nazvanou O nepřesnosti našeho vyjadřování (Jazyk jako produkt intuitivního myšlení). Jejím autorem je jazykovědec doc. PhDr. František Štícha, CSc. Od roku 2001 vyučuje česko-německou kontrastivní gramatiku a stylistiku v Ústavu translatologie FF UK.     Tato kniha chce oslovit pozorné a vnímavé čtenáře publicistických, uměleckých…

Říkat znamená něco dělat

„‚Budiž světlo.‘ A bylo světlo." (Svitky od Mrtvého moře, cca 2. stol. př. n. l., nejstarší dosud nalezený výskyt performativní formule v židokřesťanské kultuře.) Laurent Binet, Sedmá funkce jazyka, Argo, Praha 2017, s. 236. V roce 1962 vyšla kniha Jak udělat něco slovy (How to do things with words, česky…

O slově a slovech

„Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě“ (Karel Čapek, Chvála řeči české). Slova jsou základní kameny výstavby promluv a textů. Zprostředkovávají nejen informace, ale vypovídají i o lidech, kteří je užívají. Nikdy nezapomenu na svůj…

Kritéria pro hodnotný obsah

Google nás nabádá k tomu, abychom na svých webových stránkách měli kvalitní obsah. Neil Patel ve svém článku „How Google Judges Quality and What You Should Do About It“ poznamenává, že slovo „kvalitní“ se v této souvislosti stalo natolik používaným, že zapomínáme na to, co vlastně znamená a proč je…

Tvorba webového obsahu a lingvistika

Naše doba se vyznačuje velkým množstvím slov a textů různé povahy. Pro čtenáře či uživatele Internetu je často velmi obtížné najít takové texty, které jsou důvěryhodné, nejsou povrchní a jsou i čtivé. O gramatických chybách se zde záměrně nezmiňuji. Text, který majitel webu zkopíruje i s chybami a neopraví je,…

Text je výzva a pozvání

„(…) přemíra slov svůj počet vyčerpá. Není proto lépe zachovávat ,míru věcí’? (Lao-c’, O tao a ctnosti) Často se v různých článcích a studiích připomíná, že webový obsah by měl být pro uživatele přínosný. Ostatně obsahový marketing spočívá ve vytváření a sdílení hodnotného obsahu.  Jedná se o „nenucený“ marketing. Uživatelé…

Putování podivuhodnou webovou krajinou

Představte si návštěvníka webu jako poutníka a webový obsah jako cestu o třech krocích: zrak – mysl – srdce (emoce).   Vše začíná u našeho nejdůležitějšího smyslu 1. Na začátku cesty přivítá uživatele celkový vzhled (design) webových stránek. Ten jej ovlivní ještě dřív, než si stačí přečíst jediné slovo z…

Standardy podkladů

Každý kdo kdy spolupracoval s nějakou reklamní či marketingovou agenturou, musel zaslat k požadovaným činnostem a pracím nějaké podklady. Jedná se převážně o fotografie, texty, grafiku, apod. Málokdo ale ví, že zasílané podklady by měly splňovat určité standardy. Pokud tyto standardy splňují, je práce s podklady jednodušší, přehlednější a rychlejší.…

O textu a našem vyjadřování: Není krokem do neznáma?

V souvislosti s obsahovým marketingem se přirozeně  mluví a píše o tvorbě hodnotného a přínosného obsahu. Ten se skládá nejen z textu, ale také z obrázků, fotografií, videí atd. Zde se zaměřím na textové sdělení, které tvoří podstatnou složku obsahu. Málokdo si uvědomuje, že slova „text“ a „textil“ mají společný…

Základní kritéria pro tvorbu hodnotného obsahu

Ahava Leibtag, vedoucí společnosti Aha Media Group a autorka úspěšné knihy The Digital Crown: Winning at Content on the Web, vytvořila užitečný seznam bodů, které vám pomohou při vytváření přínosného obsahu. Pět hlavních kritérií pro tvorbu obsahu: Nalezitelnost: Je váš obsah pro uživatele dostupný? Vyplnili jste správně metadata, nadpis 1. úrovně…