Creative digital agency
Menu
Pavel Jartym

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

URL internetové stránky: http://www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym

Co by měla splňovat perfektně optimalizovaná stránka?

URL adresa – krátká, srozumitelná a obsahující hlavní klíčová slova stránky. Jako oddělovač slov použít pomlčku.

Titulek – vložení nejdůležitějších klíčových slov stránky včetně názvu webu odděleným například rourou (|).

Meta description – popisný text včetně klíčových slov, konkurenčních výhod a výzvou k akci.

Hlavní nadpis – měl by být podobný titulku, je však dobré v něm použít synonyma.

Text stránky – srozumitelný text používající množinu klíčových slov (včetně jejich synonym, odvozených a příbuzných slov), na kterou se optimalizuje, logicky strukturovaný podnadpisy, odstavci apod. Důležité je formu textu upravit cílové skupině, pro kterou je stránka vytvořena.

Obrázky – pojmenované pomocí klíčového slova, vyplněný atribut alt s popisem obrázku za použití klíčových slov.

Zvýraznění textu – důležité části v textu je dobré zvýraznit tučně (tag ), nebo kurzívou (tag ). Takto zvýrazněný text může být trochu zvýhodňován vyhledávači. Další důvod je zvýšení čitelnosti textu pro uživatele.

Zdroj: Martin Šimko, Optimalizace pro vyhledávače v životním cyklu webu,Brno 2013.

Pavel Jartym

Copywriter, SEO konzultant

Pavel JartymHeslo:
In omnibus partibus relucet totum
("Ve všech částech září celek")

Od počátku mě lákal a přitahoval text. Překládal jsem z moderní angličtiny i ze starověkých jazyků. Pracoval jsem jako knižní redaktor a jazykový korektor. Od roku 2009 se zabývám optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou, specializuji se na tvorbu webového obsahu, copywriting a copyediting. Důležité je nejen správné nastavení SEO faktorů, ale i použitelnost webových stránek. Cílem není jen zvýšení návštěvnosti, ale zejména vylepšení míry konverze.

Mé články na blogu >

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS