Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

Tvorba webového obsahu a lingvistika

Naše doba se vyznačuje velkým množstvím slov a textů různé povahy. Pro čtenáře či uživatele Internetu je často velmi obtížné najít takové texty, které jsou důvěryhodné, nejsou povrchní a jsou i čtivé. O gramatických chybách se zde záměrně nezmiňuji. Text, který majitel webu zkopíruje i s chybami a neopraví je, vypovídá cosi o jeho přístupu a postoji k uživatelům.

Tvorba webového obsahuJistě znáte zásadu „Drž se věci, slova přijdou sama“ (Rem tene, verba sequentur, Marcus Porcio Cato, 234-149 př. Kr.). Neměli bychom však na ni příliš spoléhat, protože „slova bez cílevědomého stylizačního úsilí a potřebné jazykové kultury mluvčího sama vždycky přijít nemusí“ (Světla Čmejrková, František Daneš, Jiří Kraus, Ivana Svobodová, Čeština, jak ji znáte i neznáte, Academia, Praha 1996, s. 16). Nevhodným jazykovým projevem můžeme druhé spíš odradit než získat.

Rady, které se týkají tvorby webových textů, vycházejí ze zásad, které nejsou ničím novým. Odráží se v nich principy, které nelze obejít, má-li být text čtivý, přehledný a srozumitelný.  V případě webového obsahu, který nabízí služby či zboží, má navíc své důležité místo nejen výstižný popis propagovaného výrobku, ale také přesvědčivá výzva k jednání (call-to-action).
Principy, které mám na mysli, nalezneme v takových oborech, jako je stylistika, textová syntax, pragmatická lingvistika a další. Velmi zajímavé jsou teorie mluvních aktů, konverzační maximy a princip relevance.

Teorie relevance

Komunikovat znamená dožadovat se něčí pozornosti, a dožadujeme-li se něčí pozornosti, implikujeme tím, že komunikovaná informace je relevantní.“ (Milada Hirschová, Pragmatika v češtině, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, s. 217.)

Zvláště teorie relevance, kterou rozpracovali Angličané D. Sperber a D. Wilsonová (Relevance: communication and cognition, Oxford 1986), může být pro tvůrce webového obsahu velmi inspirativní.

„Snažíme se sdělovat to, co relevantní (vzhledem k adresátovi, situaci, našim vzájemným vztahům atd.), a jako příjemci věnujeme pozornost jen informaci, kterou považujeme za relevantní. V každém komunikačním aktu proto očekáváme relevantní sdělení; toto očekávání nám slouží jako kritérium, podle něhož vybíráme z možných, alternativních interpretací tu nejpodstatnější a nejzávažnější.“ (Jana Hoffmannová, Stylistika a…. Současná situace stylistiky, Trizonia, Praha 1997, s. 111.)

Tvůrce obsahu by měl usilovat o to, aby uspokojil očekávání příjemce relevantní informací, a zároveň o to, aby mu příjemce snadno porozuměl.

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym