Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

Text je výzva a pozvání

„(…) přemíra slov svůj počet vyčerpá. Není proto lépe zachovávat ,míru věcí’? (Lao-c’, O tao a ctnosti)

Často se v různých článcích a studiích připomíná, že webový obsah by měl být pro uživatele přínosný. Ostatně obsahový marketing spočívá ve vytváření a sdílení hodnotného obsahu.  Jedná se o „nenucený“ marketing. Uživatelé potřebují obsah k tomu, aby si mohli vybrat určitý produkt či službu. Očekávají, že dostanou kvalitní a důvěryhodné informace, které jim pomohou v jejich rozhodování.  Nejobvyklejší formou obsahu je text a na ten se zde zaměříme.

Vyjadřujeme se přehledně a mluvnicky správně?

obrázek pro článek

„Slovo však neslouží jen k uchopení a pochopení určité skutečnosti, je i základním kamenem dorozumění.  K dorozumívání ovšem nestačí jen vládnout aparátem významotvorných znaků: je nutné je umět uspořádat tak, aby mohly přenést nějaké sdělení – dát jim smysl.“ (Jan Horálek, …nejde jen o slova, Millenium Publishing, Chomutov 2002, s. 224, zvýraznění je ode mě  - P. J.)

Texty na webu by měly být:

  • mluvnicky správné,
  • čtivé,
  • srozumitelné,
  • přehledně uspořádané.

To však není tak samozřejmé a ani snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nezřídka se v našem sdělení vyskytují tzv. hyperkorektní tvary, např. by jste místo byste, máme problémy se skloňováním zájmena jenž apod.  Spoléhat na textový editor je ošidné. Upozorní vás sice na překlepy, ale některé druhy chyb odhalit neumí, a rovněž vám nezajistí, abyste v celém textu jednotně psali určitý výraz. Při psaní je však třeba dbát nejen na dodržení jazykové normy, ale i na přirozenost vyjadřování. Aby byl text čtivý, nesmí být strojený a frázovitý. „Autor by měl vždycky myslet i na čtenáře, na takové vyjadřování, které by mu přístup k textu usnadňovalo a zpříjemňovalo.“ (Petr Sgall, Jarmila Panevová, Jak psát a jak nepsat česky, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, s. 13.)

Text - pozvání ke vztahu

Důležitá je interakce mezi obsahem a uživatelem. Obsah představuje výzvu k dialogu, k navázání vztahu. Komunikace není pouhou výměnou sdělení, ale především vytváří dvojstranné vztahy, na jejichž základě vzniká dorozumění a záměry dostávají praktický smysl. Text vyřizuje své poselství a neměl by mlčet, když s ním chceme začít rozhovor. Pokud se návštěvník „setká s mlčením“, totiž se špatným „uživatelským prožitkem“ (User Experience), zklamaně opustí web. Nezanedbatelný význam má v této souvislosti relevance našeho sdělení. Příjemce očekává, že dostane informaci, kterou hledá, aniž by musel vynaložit zbytečně velké úsilí.

Mysleme na toho, komu je text určen, a neztěžujme mu přístup k němu a orientaci v něm. Záleží na tom, jak uspořádáme znaky, z nichž se skládá naše sdělení. Ujasněnost našich myšlenek se odráží ve vyjadřování jejich vztahů, v jejich hierarchii. Dbejme na to, aby naše vyjadřování bylo přirozené a použité výrazové prostředky odpovídaly danému kontextu a záměru (ať už marketingovému či jinému).

 

Použitá literatura:

Catherine Ébert-Zeminová, Textasis. Anagogie interpretačního vztahu, Nakladatelství Karolinum, Praha 2011.

Petr Sgall, Jarmila Panevová, Jak psát a jak nepsat česky, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014.

 

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym