Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

Putování podivuhodnou webovou krajinou

Představte si návštěvníka webu jako poutníka a webový obsah jako cestu o třech krocích: zrak – mysl – srdce (emoce).

 cesta

Vše začíná u našeho nejdůležitějšího smyslu

1. Na začátku cesty přivítá uživatele celkový vzhled (design) webových stránek. Ten jej ovlivní ještě dřív, než si stačí přečíst jediné slovo z obsahu. Vizuální prezentace mu slibuje: Jsem tu pro tebe, předkládám ti jasnou a důvěryhodnou informaci.

Nepodceňujte důležitost webové typografie, která rozhoduje o tom, zda si lidé vaši stránku přečtou. Pokud uživatele design upoutá, bude v cestě pokračovat a začne se zajímat o to, co mu chcete sdělit nebo nabídnout. Prostřednictvím designu ho vyzýváte k interakci.

Cesta k mysli

2. Druhý krok se týká obsahu samotného, informace, které předkládáte na svých webových stránkách.

Obsah by měl být dobře čitelný, srozumitelný a přehledný. K tomu slouží nadpisy a mezititulky, členění do odstavců, seznamy v odrážkách, tučné písmo a kurzíva. Vhodné a kvalitní obrázky umocní celkový dojem z vašeho sdělení.

„Na webu platí, více než kde jinde, že obsah je král a vše mu musí být podřízeno. Pokud je ale král neupravený, ve špinavých šatech a není jej dobře vidět, je to špatný král. Nebudeme mu důvěřovat a nepřesvědčí nás o svých schopnostech." (David Kučera, „Co je lepší - jedna dobrá fotka nebo kilometr dlouhý text?")

Poutavé nadpisy, mezititulky, sloužící  jako směrovky na cestě, a přínosný obsah udrží pozornost návštěvníka webu a jeho zájem.

Zaujmout srdce

3. Informace podávejte tak, aby příjemce zaujaly emočně. Obsah, který vypovídá o problémech, které je trápí, si uživatelé snáze zapamatují a budou ochotni jej i sdílet. Příběhy by měly být podstatnou složkou každé obsahové strategie.

Pomocí emocionální komunikace vzbudíte zájem uživatelů a navážete s nimi trvalé vztahy.

Shrnutí:

Zaměřte se na tvorbu obsahu, který dokáže upoutat pozornost uživatele, zaujmout jeho mysl a emočně na něj zapůsobit.

 

Použitý článek:

Pamela Wilson, "The 3-Step Journey od Remarkable Piece of Content".

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym