Creative digital agency
Menu

Pujcky do 5000 bez dokladani prijmu pujcky do 5000 bez dokladani prijmu

O slově a slovech


„Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě“ (Karel Čapek, Chvála řeči české).

Slovo - jeho původ a význam

Slova jsou základní kameny výstavby promluv a textů. Zprostředkovávají nejen informace, ale vypovídají i o lidech, kteří je užívají. Nikdy nezapomenu na svůj údiv, když jsem zjistil, že slovo svět souvisí se světlem. Předtím jsem byl „slepý“ a tuto spojitost jsem neviděl.

Výraz slovo má mnoho různých významových poloh.  Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia, Praha 2007) je slovo „základní lexikální jednotka jazyka a řeči", také se však užívá ve významu „jazykový projev, (souvislá) řeč; (veř.) projev; projev s uplatněním vlivu, vůle;  (závazný) slib, ujištění; (v plurálové podobě) text k písni, melodii; slovní doprovod, komentář".

O původu slova slova

Etymologové spojují výraz slovo s významovou skupinou slyšet, sluch a také slout a sláva, proslulost. Existuje spojitost s řeckým kleos – „slovo, hlas, pověst, sláva" (od indoevropského kořene *kleu-  "slyšet", původní význam je tedy asi 'to, co je slyšeno'). Výraz slovo je znám ve všech slovanských jazycích, na jihu však jako termín převládla pojmenování jiná: slovin. beseda, chorv. riječ, srb. reč, mak. sbor, bulh. duma. Několik jazyků vychází z indoevropského kořene werdh- (základní slovesný kořen wer- „slavnostně mluvit") – patří sem anglické word, německé Wort či latinské verbum. (Viz J. Rejzek, O původu slova slovo, Čeština doma a ve světě, č. 2, roč. VI, 1998, s. 69.)

Jakou moc má slovo

Slovo zejména ve smyslu řečového projevu může být přívětivé i ubližující. Jsou slova, která nás zasáhnou na nejcitlivějším místě a otevřou v nás něco hluboko ukrytého. Jsou slova, která nás pohladí a povzbudí k další cestě. Jsou slova, která nás srazí k zemi, anebo vyzdvihnou do výšin. Mágové odnepaměti hledali slovo, které ukrývá největší moc, protože podle zákonů magie mají slova nesmírnou moc. V pohádkách čteme o kouzelných slovech zaříkadel, o kletbách i rouháních, která se nevyplatila, i o ochranné moci slov „dobrých" (viz Irena Vaňková, Nádoba plná řeči, Nakladatelství Karolinum, Praha 2007, s. 208). Vědomí o této moci se projevuje i v dnešní době a je důležitou součástí i tzv. obsahového marketingu. Pronášení slov je činem specifického charakteru. Máme moc vytvářet „světy ze slov“.

Pavel Jartym

Zabývám se optimalizací webových stránek (SEO) a jejich sémantikou. Specializuji se na tvorbu webového obsahu, na copywriting a copyediting. Mým cílem je, aby texty dobře plnily svůj účel, kvůli kterému byly vytvořeny.

Internetová stránka: www.bluesystem.cz/cz/o-nas/nas-tym/pavel-jartym